Door Ron de Kort op 20 februari 2017

Boomgaard in buurt huizen

Door inwoners van Vogelwaarde werden we geïnformeerd over de aanplant van een fruitboomgaard vlak achter de huizen aan de Bossestraat in Vogelwaarde. Aangezien de aanleg van een fruitboomgaard onderheving is aan strenge wet- en regelgeving, zijn we op onderzoek gegaan.
Vanwege het in opwaartse richting bespuiten met chemicaliën mag een dergelijke boomgaard niet worden aangeplant binnen een afstand van 50 meter van de bebouwingsgrens.
Zie https://www.hekkelman.nl/blog/agrarischezaken/korte-spuitzone-in-bestemmingsplan-onderuit-het-belang-van-locatiespecifiek-onderzoek

Er blijkt in augustus 2016 een controle uitgevoerd te zijn door de gemeente waarbij de strijdigheid is aangegeven met de wetgeving vwb de afstand tot de woningen aan de Bossestraat.
In september is een brief gestuurd naar de eigenaar met daarin een aantal voorwaarden voor het gebruik van de gronden

Er is onlangs contact geweest met de eigenaar van Zeelandtrade die hiervoor verantwoordelijk is.

Hij heeft de boomgaard aangemeld voor biologische teelt bij SKAL, een instantie van het ministerie van economische zaken die hier toezicht op houd.
Skal moet dan aangeven of er aan de randvoorwaarden wordt voldaan.
Hierover volgt nog het een en ander om hiervan een overtuigend bewijs te krijgen.
Aan de hand hiervan moet de gemeente toetsen of hiermee volstaan kan worden.
Volgens de eigenaar wordt er alleen gesnoeid en worden er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Beloofd is dat we op de hoogte worden gehouden van verdere ontwikkelingen.

Ron de Kort

Ron de Kort

Lid commissie ABZ / Plvv lid commissie Middelen Voor vragen of contact: ron@rondekort.nl / 06-81166808 (ook WhatsApp) Samen werken Meer dan ooit doet het er toe wie er straks beslissingen neemt in onze gemeente. Als geboren Snissenaer en al vele jaren woonachtig in Vogelwaarde, wil ik daarom meedenken en meebeslissen, me sterk maken om alle

Meer over Ron de Kort