28 november 2017

Raadsvragen over weghalen kledingcontainers

In de krant van afgelopen vrijdag (24 november 2017) is er een artikel gepubliceerd, waarbij de gemeente Hulst illegaal geplaatste kledingcontainers gaat weghalen. De gemeente heeft momenteel een contract met de kledingcontainers van Sympany en daarom dienen alle andere kledingcontainers te worden verwijderd.

Ons raadslid Joris Weemaes heeft daarover de volgende vragen gesteld aan het college:

===========================================

Geacht college,

Onderwerp: weghalen kledingcontainers
Aanleiding: krantenartikel BN DeStem

In de krant van afgelopen vrijdag (24 november 2017) is er een artikel gepubliceerd, waarbij de gemeente Hulst illegaal geplaatste kledingcontainers gaat weghalen. De gemeente heeft momenteel een contract met de kledingcontainers van Sympany en daarom dienen alle andere kledingcontainers te worden verwijderd.

Veel inwoners van de gemeente maken graag gebruik van de groene kledingcontainers. We betreuren het daarom ten zeerste dat ‘ondernemers’ groene containers hebben geplaatst om voor hun eigen bestwil geld op te halen. Voor de kledingcontainers van stichting De Melkkan is de situatie natuurlijk anders. Deze stichting komt op voor de minima in onze gemeente en dat moeten we juist ondersteunen. De kledingcontainers van stichting De Melkkan staan trouwens niet eens op een gemeentelijk terrein. Door het verwijderen van de kledingcontainers loopt stichting De Melkkan inkomsten mis, daarom heeft de gemeente toegezegd om mee te zoeken naar andere subsidiebronnen.

De PvdA-Hulst heeft over bovenstaande de volgende vragen aan het college:
• Dat de gemeente Hulst actie onderneemt om illegaal geplaatste kledingcontainers te verwijderen is begrijpelijk, maar heeft de gemeente wel zeggenschap over kledingcontainers die niet op gemeentelijke grond zijn geplaatst?
• Stichting De Melkkan zamelt ook kledingstukken in vanuit hun onderkomen in Hulst. Waarom mag zo’n stichting dan geen kleding inzamelen met kledingcontainers?
• Waarom wordt er nu geen uitzondering gemaakt voor stichting De Melkkan? Onze inwoners mogen toch wel zelf kiezen aan wie ze hun oude kleding schenken?
• De gemeente heeft toegezegd om mee te zoeken naar andere subsidiebronnen. Aan welke subsidiebronnen denkt de gemeente en hoe concreet zijn deze bronnen?

De PvdA-Hulst hoopt met deze vragen het college ervan bewust te maken dat we stichting De Melkkan beter moeten ondersteunen.

Middels een schriftelijke beantwoording zie ik graag de antwoorden van het college tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Joris Weemaes
Raadslid PvdA-Hulst