Bestuur & organisatie

Voordelen van een landelijke partij. Als PvdA-Hulst kunnen we regelmatig terugvallen op kennis en kunde van onze regionale afdelingen en ook overleggen we met ons landelijk bestuur over zaken die in onze gemeente spelen. Dit vergroot de kennis bij onze leden en geeft steun in belangrijke dossiers zoals de kerncentrales bij Doel, verdieping Westerschelde, financiële steun voor het (voortgezet) onderwijs.

Verjonging
De PvdA-Hulst wil meer vrouwen en jonge mensen in het bestuur. Kijk maar naar onze kandidatenlijst garanties voor de toekomst.

Geen fusie.
Ook een verdergaande samenwerking tussen de Zeeuws Vlaamse gemeenten staan we voor, maar uitdrukkelijk GEEN fusie. Door de Zeeuwse samenwerkingsverbanden als RUD (Regionale Uitvoeringsdienst), Sabewa (belastinginning), VRZ (Veiligheidsregio Zeeland), Dethon (Sociale werkvoorziening) en andere willen we aantoonbare voordelen behalen.

Ook zijn we voor verdere vereenvoudiging van regelgeving en dient het ambtelijke apparaat altijd te zoeken naar mogelijkheden en niet naar belemmeringen. Ten dienste van onze burgers en ondernemers.