Economie & toerisme

Economie en toerisme zijn nog steeds belangrijk in de gemeente Hulst. Zowel binnen stad als zeker ook daarbuiten zijn wij een aantrekkelijke gemeente. Wel zaaks om voldoende winkelaanbod in de stad te houden.

Jonge ondernemers.
Huren van de winkelruimten zouden aangepast moeten worden zodat ook onze jongeren interesse en mogelijkheden krijgen om in de detailhandel te stappen.

Parkeertarieven herzien.
Parkeren achteraf betalen via app op mobiele telefoon. Ook kijken of we op het ’s Gravenhof vrij parkeren kunnen maken, zodat ook in dit deel van de binnenstad meer reuring komt. Tevens willen we een onderzoek naar een hervorming van de parkeertarieven in de binnenstad

Het Bezoekersmanagement zou hierbij kunnen ondersteunen.

Wie wil verblijven in Hulst moet natuurlijk daar ook kunnen overnachten. Een extra hotel is nog steeds een grote wens van de PvdA-Hulst.

Bedrijventerrein.
Maar ook op onze bedrijventerreinen krijgen we meer aanloop van bedrijven uit België. We liggen uitstekend tussen Antwerpen-Gent-Terneuzen en Vlissingen in.

Daar moeten we van profiteren en zorgen dat het bedrijventerrein Hoge Weg, met Morres aan de andere kant, aantrekkelijk blijft om te vestigen.

Aandacht voor onze lokale ondernemers (groot en klein) in de kernen. Zij dragen bij tot een goed leef- en woonklimaat in onze gemeente.

Natuurbeleving.
Daarnaast moeten we onze natuur buiten de gemeente benutten.

Het laatste stuk fietspad richting St.Niklaas wordt in 2018 gerealiseerd, ook De Linie met zijn mooie wandelpaden moeten aangepakt worden, Saefthinge met het grenspark Groot-Saefthinge daar kunnen we straks niet meer omheen. Samenwerking met onze Zuiderburen staat hoog in het vaandel.