Milieu

Het milieu telt. De gemeente Hulst ligt tussen allerlei grote industriegebieden (Gent, Antwerpen, Rotterdam) waardoor het zorgvuldig monitoren van de luchtkwaliteit belangrijk is voor onze gezondheid. De PvdA-Hulst wil op korte termijn extra meetpunten. Ook zelf kunnen we wat doen. Stimuleer duurzaam bouwen, ontwerp echt groene wijken. Profileer jezelf als energiezuinige gemeente. Ga in overleg en stimuleer grote bedrijven om hun grote horizontale oppervlakten (platte daken) te voorzien van zonnepanelen/collectoren.

Natuur openstellen.
Openstelling van natuurgebieden blijft een aandachtspunt. Waarom is het Groot Eiland slechts beperkt (4x per jaar) toegankelijk? Fietsen over de gehele lengte van onze Westerscheldedijken en dat aan de zoute kant is heerlijk.

Zorgvuldige controle van onze risico bedrijven hoort ook bij zorg voor een goed milieu. Jaarlijkse rapporten willen we graag inzien.

De eerste stap naar een verdere scheiding van huishoudelijk afval is gezet. Goed opvolgen van de resultaten is de volgende stap.

Kerncentrales dicht.
Uiteraard is een definitieve sluiting van de kerncentrales een prioriteit, we zullen als lokale partij onze invloed uitoefenen op de landelijke partijtop om dit op de agenda te zetten.

Wie aan milieu denkt heeft het ook goed voor met het dierenwelzijn. Om ellende bij stalbranden zoveel mogelijk te voorkomen/beperken pleiten wij voor brandmelders en sprinklers in de stallen. Verplicht bij nieuwbouw en binnen drie jaar in oude stallen.