Onderwijs & kinderopvang

Kinderen op Nederlandse scholen. We stimuleren ontwikkelingen als voor- en naschoolse kinderopvang, alsmede het (integraal) kindcentrum en een onderzoek naar bestuurlijke integratie. Ook het verbreden met “Startgroepen”, dit om de weglek naar België te verminderen. De PvdA-Hulst opteert in de wijk Den Dullaert voor het samenvoegen van de diverse scholen, hetgeen meer kosten-efficiënt is.

Kwaliteitsimpuls voorzieningen.
Het samenvoegen van ondersteunende voorzieningen draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Ook kunnen begeleidings- en ondersteuningsvormen efficiënter voor leerlingen worden ingezet. Kan elke leerling gebruik maken van de sportfaciliteiten van Den Dullaert, (RK) HVV.

Betaalbaar Onderwijs dicht bij de kern, behoud Voortgezet Onderwijs in onze gemeente. Denk eens aan een efficiencyslag door de verwezenlijking van een unilocatie Reynaertcollege.