Ruimtelijke ordening

De gemeente Hulst moet een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is, dat vindt de PvdA-Hulst erg belangrijk. Soms gaat het om kleine zaken zoals behoud van een pinautomaat in het dorp.

Woningbouw weer mogelijk.
We moeten dan ook zorgen dat we bouwgrond voorradig hebben, zodat de jeugd, maar ook (nieuwe) inwoners kans krijgen een eigen woning te bouwen in de kern Hulst maar ook in de andere kernen.

Appartementen oké maar ze moeten ook betaalbaar zijn voor de jeugd zodat zij na hun studie onderdak vinden en terug willen komen naar de gemeente Hulst.

Voor de Hulster binnenstad willen we een modern verzamelgebouw aan de Bierkaai. Onderzoek de mogelijkheden van één gebouw met een museum, VVV, bibliotheek, restaurant en grote zaal.

Supermarkt in de binnenstad.
We blijven ijveren voor een supermarkt in de binnenstad met voldoende assortiment en grondoppervlak tot 750m2.

Daar waar mogelijk gaan we verder met Krot en Kans .

Duurzaamheid heeft de toekomst. Dus energieneutraal bouwen vindt de PvdA-Hulst aantrekkelijk voor de toekomst.

Levensbestendig wonen.
Veel meer aandacht voor levensbestendige woningen, niet alleen appartementen maar ook nieuwbouwhuizen of nieuwbouwprojecten kunnen veel slimmer gebouwd worden. Stimuleer alternatief energiegebruik in de woningen, bijv. zonnecollectoren. Dit kan aantrekkelijker gemaakt worden door de diverse subsidies op zonnecollectoren of stimuleringsregelingen en of startersleningen.

Ondersteun en stimuleer grote bedrijven om alternatieve energie op te wekken.