Verkeer & vervoer

Binnenstad. Het is erg belangrijk dat de binnenstad goed bereikbaar is. Dat begint al bij De Zoetevaart die we in het voorjaar van 2018 op de schop gaan nemen. Ook een rotonde nabij het Scharnier past binnen deze oplossing. Bij festiviteiten is het wenselijk om de binnenstad af te sluiten. Een herinrichting van de Gentsestraat en de Grote Markt zal bijdragen aan goede afwikkeling van verkeerstromen. In de kernen gaan we de Cloosterstraat, de Julianalaan en o.a. de Frederik Hendrikstraat aanpakken.

Openbaar vervoer.
Openbaar vervoer is een speerpunt van de PvdA-Hulst. Wij maken ons sterk voor behoud van de Bredabus, voor onze studenten richting Breda en verder het land in. Wij zullen Connexxion en de provincie nauwlettend in de gaten houden. Zeeuws Vlaanderen moet bereikbaar zijn en blijven.

Voor onze eigen inwoners is de wens om de Westerschelde-tunnel op zo kort mogelijke termijn tolvrij te maken.

Maar ook lijn 10 en 20 voor vervoer richting Terneuzen, Vlissingen en Middelburg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn.

Dichter bij huis dragen wij nog steeds de Buurtbus een warm hart toe en dient er meer bekendheid te worden gegeven aan de haltetaxi.

Openbare ruimten met De Visie op de Binnenstad zal voor de komende jaren belangrijk zijn om onze inwoners en toeristen een goed gevoel te geven welkom te zijn in Hulst in een mooie omgeving met goede terrassen. Maak de omgeving van de wallen aantrekkelijker. Dit kan door het project: “Versterk de Vesting”.