Zorg & welzijn

Goede ziekenzorg. De PvdA-Hulst wil een adequaat regionaal ziekenhuis dat goed bereikbaar is, met behoud van specialismen met voldoende handelingen. Er moet een snelle en verantwoorde transitiemogelijkheid zijn voor patiënten uit het ziekenhuis naar de eigen gemeente door de aanwezigheid van een operationele seniorenkliniek en revalidatiemogelijkheden in de Blauwe Hoeve en/of Antonius. Dus geen gedwongen plaatsing in Oostburg of nog verder weg. Binnen de gemeentegrenzen moet worden gezorgd dat er bijdetijdse moderne woonvoorzieningen zijn voor zware zorg. Met goed georganiseerde hulp en ondersteuning.

Directe huishoudelijke hulp.
De PvdA-Hulst wil voldoende budget voor directe ondersteuning zonder lange wachttijden voor huishoudelijke hulp. De mens gaat voor de procedure. De gezamenlijke Zeeuws-Vlaamse gemeenten moeten met de zorgverzekeraars ijveren voor duurzame afspraken met Zorgsaam.

Bereikbaarheid huisartsen.
Onder goede zorg verstaan we ook het behoud van een goed netwerk met huisartsen, voldoende bereikbare apotheken, ook in het weekend. Er op vertrouwen dat ambulances tijdig ter plekke zijn.

Overschotten op het WMO-budget moeten voorzien worden van een plan voor besteding.

Hulst voor elkaar 2.0.
De taakstelling en aansturing van Hulst voor Elkaar dient te worden herzien. Samen op zoek naar de kernopdracht waarbij dubbelingen moeten worden voorkomen en er geen ruimte is voor hobbyisme. Van hobbyisme naar realisme.