Vragen over busvervoer Connexxion

Aanleiding voor de vragen:

Alleen al afgelopen week heeft minimaal 2x de bus op lijn 10 niet gereden en/of had meer dan 30 minuten vertraging. Dit levert voor studenten, mensen die naar het werk moeten en alle andere gebruikers die nog verder moeten met het OV grote problemen op. Te laat op het werk, te laat voor de volgende bus of trein, te laat in de lessen. Op deze wijze uitvoering geven aan het openbaar vervoer geeft geen zekerheid dat afspraken kunnen worden gehaald.

Dit moet snel verbeteren en doet het imago van ons openbaar vervoer geen goed!!

Vraag:

  1. Is de wethouder op de hoogte van de huidige problemen met Connexxion in het algemeen in Zeeland en met lijn 10 en 20 in het bijzonder?
  2. Kan de wethouder in contact treden met Connexxion en/of de provincie Zeeland om de problematiek boven tafel te krijgen en te bespreken met voornoemde partijen?
  3. Kan de wethouder in het overleg inbrengen dat bij uitval er een gratis alternatief vervoer zoals een taxi wordt ingezet?
  4. Kan in het overleg gevraagd worden om een overzicht van alle uitgevallen diensten in de maand september en oktober? Ook alle lijnen waarop de vertraging meer dan 15 minuten bedroeg?
  5. Kan de wethouder ook vragen om een overzicht van de reistijden van buslijn 19 naar Breda van de afgelopen 3 maanden?
  6. Kan de wethouder terugkoppelen wat het overleg heeft opgeleverd?

Indiener(s),

Bennie Saman / Joris Weemaes