Raadslid / voorzitter commissie Samenleving

Bennie Saman

Beste inwoners van de gemeente Hulst, vrienden en bekenden,

Graag stel ik me weer verkiesbaar voor de gemeenteraad. Vriendelijk vraag ik om uw vertrouwen en uw stem.

De afgelopen jaren heb ik me ingezet om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Mijn intenties waren en zijn nog steeds dat alle mensen hun leven naar eigen inzicht moeten kunnen inrichten en dat iedereen recht heeft op welzijn. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Hiervoor is onder meer nodig dat mensen een fatsoenlijk inkomen hebben, dat er goede voorzieningen zijn op het gebied van onderwijs en zorg, dat er werkgelegenheid is en dat ondernemers gestimuleerd worden te ondernemen. Essentieel is dat zo nodig inwoners een beroep kunnen doen op extra hulp, zorg en steun.

Bij al die genoemde zaken speelt de gemeente een belangrijke rol waarbij we oog moeten hebben voor verschillende wensen en behoeften van onze inwoners.

Ik ga er voor en dank u bij voorbaat.

Meer concrete informatie over het partijprogramma van de PVDA kunt u vinden via https://hulst.pvda.nl