Lid Commissie Middelen

Frank Smits

franksmits@zeelandnet.nl of 06-31780194

 “In de komende  raadsperiode zal de gemeente Hulst een groot pakket regelgeving over jeugdzorg,  ouderenzorg, veranderingen in de sociale werkvoorziening op goede wijze uit moeten gaan voeren in plaats van het Rijk. Als PvdA-raadslid is het uitgangspunt om zorg te dagen voor diegenen die ongewild tussen de vaak taaie regelgeving  vermorzeld dreigen te raken. Vanwege mijn werk in het MBO-Onderwijs hecht ik een groot belang aan een goede samenwerking tussen gemeente en onderwijs om samen met ouders te zorgen voor een zo goed mogelijke groei naar volwassenheid. Een goede zorg voor de jeugd betaalt zich altijd uit.

Om het veiligheidsgevoel te verhogen blijft de PvdA pleiten voor de herinvoering van een goed bereikbare wijkagent. Uit de auto. Op de fiets of te voet, dan ben je makkelijk aanspreekbaar en bouw je een (h)echte band op met de buurt.

Tot slot zal ik mij extra richten op natuur en milieu.  Daar waar het kan moet de natuur toegankelijk zijn of worden voor inwoners. Denk aan de zoute kant van de Westerscheldedijken of het Groot Eiland. Onderhoud aan bospaden, Clingse bossen is dringend noodzakelijk. Tevens gaan we voor een meetpunt voor luchtkwaliteit in onze gemeente. Heeft de vaak ernstige verontreiniging met fijnstof in de provincie Antwerpen effect in ons mooie Hulst? Meten is weten, zodat maatregelen geïnitieerd kunnen worden.”