Voorzitter afdeling Hulst (waarnemend) / Commissie ABZ / plvv lid commissie Middelen

Ron de Kort

Lid commissie ABZ / Plvv lid commissie Middelen
Voor vragen of contact: ron@rondekort.nl / 06-81166808 (ook WhatsApp)

Samen werken

Meer dan ooit doet het er toe wie er straks beslissingen neemt in onze gemeente.

Als geboren Snissenaer en al vele jaren woonachtig in Vogelwaarde, wil ik daarom meedenken en meebeslissen, me sterk maken om alle kernen in onze gemeente leefbaar te houden.

De lokale politiek zal ook de komende jaren nog belangrijker worden. Veel zaken zijn al gedecentraliseerd, als je het mij vraagt, al te veel. Sommige zaken overstijgen ook de mogelijkheden van een enkele gemeente en moeten we samenwerken in de regio of zelfs provinciaal. Denk bv aan de sociale werkvoorziening en de jeugdzorg. WMO-zorg is een taak die de gemeente zeker goed kan uitvoeren. Wel moeten we er op toezien dat de middelen ook worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Zeker nu mensen in de komende jaren steeds meer en langer in hun eigen woning zullen blijven wonen.

Meer inspraak en medezeggenschap bij wijk- en dorpsraden zodat onze inwoners ook daadwerkelijk invloed hebben op hun woonomgeving. Stimuleer goed buurmanschap door initiatieven in wijken en dorpen vanuit de gemeente financieel te ondersteunen. Houd daar bij het herinrichten van het subsidiebeleidsplan rekening mee.

Uw steun en stem zijn daarom van het allergrootste belang, want alleen dankzij uw stem kunnen wij als PvdA dit waarmaken.

Want alleen MET ELKAAR staan we sterk!

Speerpunten algemeen:

 • WMO-zorg adequaat organiseren zodat bij nood deze snel beschikbaar is en in voldoende mate.
 • Organiseer de commissies en raadsvergaderingen in alle kernen zodat het bestuur weer tussen de mensen staat en gemakkelijk bereikbaar is voor iedereen.
 • Laat gemeente Hulst en Hulst voor Elkaar naar de mensen komen in plaats van andersom. Regelmatig spreekuur in iedere kern.
 • Organiseer multifunctionele teams in alle kernen, om daar waar nodig, tijdig hulp te kunnen bieden.
 • Openbaar vervoer in alle kernen (bus/buurtbus). Haltetaxi ook in alle buurtschappen.

 

Speerpunten Vogelwaarde

 • Alles op alles zetten voor de realisering van een randweg rond Rapenburg. Hierdoor ook ontsluiting van Kerckhaert aan achterzijde.
 • Rapenburg en Bossestraat omvormen tot 30 km-gebied met ruimte voor de fietser.
 • Nieuwe (aangepaste) woningen/appartementen voor ouderen en jongeren aan Wilgenstraat.
 • Meer contact met medebewoners door organiseren van meer overleg en samenkomsten.
 • Verenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de kern en dus dient de gemeente meer ondersteuning te geven.
 • Opzetten leestafel in combinatie met andere activiteiten in het Dorpscentrum om samenhang te bevorderen.
 • Aanleggen van wandelpaden in de buurt van het dorp.

Met uw stem kunnen wij het beleid op een goede manier bijsturen. Stem lijst 5 nummer 17 (lijstduwer)

Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
ron@rondekort.nl / 06-81166808 (ook WhatsApp of Signal)
https://www.facebook.com/ron.dekort.7
https://twitter.com/rondekort

Hulst, dat zijn we samen!!!

Het volledige verkiezingsprogramma vindt u op www.hulst.pvda.nl