Middelen

Zorgvuldig budgetteren. In een gemeente gaat het net zoals thuis. Meer uitgeven dan je ontvangt loopt op enig moment fout. Zorgen voor voldoende reserves is noodzakelijk.

Beperkte lastenstijging voor de burgers.
We willen de lasten voor onze burgers niet verder laten stijgen dan de index. Ook voor een gemeente wordt immers alles steeds wat duurder. We willen een efficiënte en effectieve ambtelijke organisatie waarbij bezien wordt op welke wijze met minder middelen dezelfde taken kunnen worden uitgevoerd.

Slim samenwerken.
Dit kan o.a. door goede samenwerking met ander gemeenten. In onze ogen kunnen veel zaken centraal en efficiënter geregeld worden. Dit kan door te onderzoeken welke afdelingen kunnen worden samengevoegd.

De samenwerkingsverbanden RUD, Sabewa enz. hebben nog niet de verwachte financiële voordelen gebracht. Dit moet beter.

Ook grote subsidieontvangers van de gemeente Hulst zelf moeten we durven te bevragen op hun uitgaven in relatie tot hun (kern) taakstelling.