Standpunten

Zoeken

Bestuur & organisatie

Voordelen van een landelijke partij. Als PvdA-Hulst kunnen we regelmatig terugvallen op kennis en kunde van onze regionale afdelingen en ook overleggen we met ons landelijk bestuur over zaken die in onze gemeente spelen. Dit vergroot de kennis bij onze leden en geeft steun in belangrijke dossiers zoals de kerncentrales bij Doel, verdieping Westerschelde, financiële steun voor het (voortgezet) onderwijs.

Lees verder

Economie & toerisme

Economie en toerisme zijn nog steeds belangrijk in de gemeente Hulst. Zowel binnen stad als zeker ook daarbuiten zijn wij een aantrekkelijke gemeente. Wel zaaks om voldoende winkelaanbod in de stad te houden.

Lees verder

Middelen

Zorgvuldig budgetteren. In een gemeente gaat het net zoals thuis. Meer uitgeven dan je ontvangt loopt op enig moment fout. Zorgen voor voldoende reserves is noodzakelijk.

Lees verder

Milieu

Het milieu telt. De gemeente Hulst ligt tussen allerlei grote industriegebieden (Gent, Antwerpen, Rotterdam) waardoor het zorgvuldig monitoren van de luchtkwaliteit belangrijk is voor onze gezondheid. De PvdA-Hulst wil op korte termijn extra meetpunten. Ook zelf kunnen we wat doen. Stimuleer duurzaam bouwen, ontwerp echt groene wijken. Profileer jezelf als energiezuinige gemeente. Ga in overleg en stimuleer grote bedrijven om hun grote horizontale oppervlakten (platte daken) te voorzien van zonnepanelen/collectoren.

Lees verder

Onderwijs & kinderopvang

Kinderen op Nederlandse scholen. We stimuleren ontwikkelingen als voor- en naschoolse kinderopvang, alsmede het (integraal) kindcentrum en een onderzoek naar bestuurlijke integratie. Ook het verbreden met “Startgroepen”, dit om de weglek naar België te verminderen. De PvdA-Hulst opteert in de wijk Den Dullaert voor het samenvoegen van de diverse scholen, hetgeen meer kosten-efficiënt is.

Lees verder

Openbare ruimten

De PvdA-Hulst vindt een bereikbare, veilige en schone gemeente erg belangrijk. De gemeente Hulst is een prachtige gemeente die op vele gebieden wat te bieden heeft. Zowel de dorpskernen als de binnenstad hebben een enorme aantrekkingskracht die we als PvdA-Hulst willen behouden.

Lees verder

Ruimtelijke ordening

De gemeente Hulst moet een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is, dat vindt de PvdA-Hulst erg belangrijk. Soms gaat het om kleine zaken zoals behoud van een pinautomaat in het dorp.

Lees verder

Sport & cultuur

Lekker zwemmen in Hulst? De PvdA-Hulst wil een onderzoek naar een volwaardig buitenzwembad in de kern Hulst. Versterk de relatie buitenschoolse opvang met sport en cultuur en stimuleer de samenwerking met de verenigingen. Prikkel en ondersteun de verenigingen tot het organiseren van grotere evenementen. Hierbij denken we aan De Zeeuws-Vlaamse Marathon, Light-Run, Veldcross, grootschalige wandel- en fietsevenementen, Vestrock, Festival Zeeuws-Vlaanderen en andere culturele evenementen. Snel nieuw subsidiebeleidsplan, verenigingen moeten tijdig weten waar ze aan toe zijn.

Lees verder

Veiligheid

De PvdA-Hulst wil een transparant jaarlijks rapport van controles van onze risicobedrijven. Wijkagent. Al vele jaren vragen we om meer zichtbaarheid van de wijkpolitie. Graag op de fiets of op scooter zodat men makkelijk aanspreekbaar is. Wij willen nadrukkelijk behoud van ons politiebureau. Ook in Hulst worden er vanuit woonhuizen en op straat drugs verhandeld. Onderzoek naar de deelname in de legalisering van de teelt en handel zou veel criminaliteit kunnen voorkomen.

Lees verder

Verkeer & vervoer

Binnenstad. Het is erg belangrijk dat de binnenstad goed bereikbaar is. Dat begint al bij De Zoetevaart die we in het voorjaar van 2018 op de schop gaan nemen. Ook een rotonde nabij het Scharnier past binnen deze oplossing. Bij festiviteiten is het wenselijk om de binnenstad af te sluiten. Een herinrichting van de Gentsestraat en de Grote Markt zal bijdragen aan goede afwikkeling van verkeerstromen. In de kernen gaan we de Cloosterstraat, de Julianalaan en o.a. de Frederik Hendrikstraat aanpakken.

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Hulst 2014-2018

Lees verder

Werk & inkomen

Werk is belangrijk. Werk betekent niet alleen inkomen maar ook sociaal gezien “ergens bij horen”, gewaardeerd worden. Met name voor onze inwoners die niet zo eenvoudig in te passen zijn bij de reguliere werkgevers moet Dethon behouden blijven. Wel met de nadruk op een goede beloning voor het uitgevoerde werk. De komende jaren zal ook in de gemeente Hulst een gebrek zijn aan arbeidskrachten. Niet in de laatste plaats in de technische vakken. Hierbij willen we met nadruk onze inburgeraars bij betrekken. Snel aan het werk is het doel. Goed voor deze doelgroepen goed voor de economie

Lees verder

Zorg & welzijn

Goede ziekenzorg. De PvdA-Hulst wil een adequaat regionaal ziekenhuis dat goed bereikbaar is, met behoud van specialismen met voldoende handelingen. Er moet een snelle en verantwoorde transitiemogelijkheid zijn voor patiënten uit het ziekenhuis naar de eigen gemeente door de aanwezigheid van een operationele seniorenkliniek en revalidatiemogelijkheden in de Blauwe Hoeve en/of Antonius. Dus geen gedwongen plaatsing in Oostburg of nog verder weg. Binnen de gemeentegrenzen moet worden gezorgd dat er bijdetijdse moderne woonvoorzieningen zijn voor zware zorg. Met goed georganiseerde hulp en ondersteuning.

Lees verder