17 januari 2017

Fractievergaderingen 2017

De week voor de commissievergaderingen wordt op woensdag door de fractie-, commissieleden en andere belangstellende leden de stukken besproken. Zeer regelmatig schuift ook de wethouder aan voor dit overleg. Inwoners die een punt onder de aandacht van de fractie willen brengen zijn van harte welkom. Vooraf wel dan even aanmelden bij fractievoorzitter Frank Smits via fsmits@scalda.nl
De fractievergaderingen zijn in 2017 op onderstaande data:
1 februari
22 maart
17 mei
21 juni
6 september
11 oktober
22 november
Aanvang steeds 19.30 uur in de leeskamer van het stadhuis (ingang achterzijde)