Door op 17 januari 2017

Tolheffing Westerscheldetunnel

Op het PvdA-congres dat afgelopen weekend is gehouden, is het voorstel van het gewest Zeeland om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken, overgenomen en heeft het ook een plaats gekregen in het verkiezingsprogramma.
Een groot succes voor de Zeeuwse delegatie onder leiding van voorvechter wethouder Cees Liefting uit Terneuzen.
Met zo’n 600 doosjes tunnelkoekjes waren ze zaterdagmorgen vroeg vertrokken om alle congresbezoeken te paaien met een doosje koekjes. En met succes!
Maar daarmee is het doel nog lang niet bereikt. Naast de PvdA heeft alleen de SP en de PVV dit ook opgenomen in haar programma. Maar een goede start is gemaakt om dit grote onrecht ongedaan te maken.

Zie de Facebookpagina van Cees Liefting

https://www.pvda.nl/