Door Ron de Kort op 17 januari 2017

Fractievergaderingen 2017

De week voor de commissievergaderingen worden op woensdag door de fractie-, commissieleden en andere belangstellende leden de stukken besproken. Zeer regelmatig schuift ook de wethouder aan voor dit overleg. Inwoners die een punt onder de aandacht van de fractie willen brengen zijn van harte welkom. Vooraf wel dan even aanmelden bij fractievoorzitter Frank Smits via franksmits@zeelandnet.nl
De fractievergaderingen zijn in 2017 op onderstaande data:
1 februari
22 maart
17 mei
21 juni
6 september
11 oktober
22 november
Aanvang steeds 19.30 uur in de leeskamer van het stadhuis (ingang achterzijde)

Ron de Kort

Ron de Kort

Lid commissie ABZ / Plvv lid commissie Middelen Voor vragen of contact: ron@rondekort.nl / 06-81166808 (ook WhatsApp) Samen werken Meer dan ooit doet het er toe wie er straks beslissingen neemt in onze gemeente. Als geboren Snissenaer en al vele jaren woonachtig in Vogelwaarde, wil ik daarom meedenken en meebeslissen, me sterk maken om alle

Meer over Ron de Kort