Verkiezingen gemeenteraad 2018

Door Ron de Kort op 1 mei 2018

Pas met het binnenkomen van het laatste stembureau bleek dat de PvdA net iets te kort kwam voor 3 zetels. De restzetels gingen aan ons voorbij. Gekozen waren dus Diana van Damme-Fassaert en Joris Weemaes. Na de vorming van het nieuwe college werd dit op 19 april geïnstalleerd en “promoveerde” Diana weer tot wethouder (voor 0,7 fte). Hierdoor werd haar plaats in de gemeenteraad opgevuld door Bennie Saman.
Het coalitieakkoord is te vinden via http://www.gemeentehulst.nl/de_Gemeente/College_van_B_W/Coalitieprogramma_2018_2022.org

Ook werden op 19 april de commissiesamenstellingen vastgesteld.
Voor de PvdA:
Commissie ABZ: lid Ron de Kort, plvv lid Mika Lossie
Commissie Ruimte: lid Rob Lambert, plvv lid Joris Weemaes
Commissie Samenleving: lid Jessica van Sikkelerus, plvv lid Mika Lossie. Voorzitter van de commissie Samenleving is Bennie Saman
Commissie Middelen: lid Frank Smits, plvv lid Ron de Kort

Voor volledige samenstelling zie: https://hulst.raadsinformatie.nl/document/6393276/1/RvComm

 

Ron de Kort

Ron de Kort

Lid commissie ABZ / Plvv lid commissie Middelen Voor vragen of contact: ron@rondekort.nl / 06-81166808 (ook WhatsApp) Samen werken Meer dan ooit doet het er toe wie er straks beslissingen neemt in onze gemeente. Als geboren Snissenaer en al vele jaren woonachtig in Vogelwaarde, wil ik daarom meedenken en meebeslissen, me sterk maken om alle

Meer over Ron de Kort