19 januari 2018

Verkiezingsprogramma vastgesteld door de leden

Diana van Damme

Met gepaste trots presenteren wij het verkiezingsprogramma van de PvdA afdeling Hulst voor de periode 2018-2022.

Trots omdat wij de afgelopen periode als college van B & W heel wat bereikt hebben en daaraan heeft de PvdA-Hulst een zeer belangrijke bijdrage geleverd.

Ondanks de lastige start door de financiële situatie en de harde ingrepen van het nieuw aangetreden kabinet is men er toch in geslaagd om heel wat voor elkaar te krijgen.

Onze aandacht zal blijven uitgaan naar goede zorg voor iedereen die het nodig heeft op alle gebieden: Ondersteuning in welke vorm dan ook; huishoudelijke hulp, schuldsanering, maatschappelijk werk, gezondheidszorg en jeugdzorg.

Nu het gaandeweg steeds beter gaat, kunnen we terugkijken naar wat er allemaal is gerealiseerd, zoals de rotonde bij de Koolstraat, renovatie van wegen op St. Jansteen, Nieuw-Namen, Graauw en Hulst, kijk maar naar de Frans van Waesberghestraat, en plannen voor De Zoete Vaart, Scharnier en de Tivoliweg. Rioleringswerken op Clinge, nieuwbouw te Kloosterzande, een multifunctioneel gebouw op St. Jansteen, waarin de nieuwe school gehuisvest wordt. De binnenstad van Hulst krijgt een facelift met de bouw van appartementen aan de Overdamstraat, het voormalige Wilking, en aan de Houtmarkt met een bioscoop en bowlingbanen, ook het nieuwe centrumplan zal gelanceerd worden.

We streven er naar het openbaar vervoer optimaal te houden. Behoud van de lijn 19 naar Breda en behoud van de buurtbuslijn. Lijn 10 en 20 moeten blijven. Ook de doorstroom nabij Kemzeke Expressweg moet met onze Zuiderburen opgelost worden.

Voor de komende 4 jaar willen wij op de ingeslagen weg verder gaan en een realistisch beleid voeren, zonder loze beloften te doen.

We zullen er op toezien dat we het voorzieningen niveau op het huidige peil kunnen handhaven, de dorpskernen leefbaar blijven en de mensen die het echt nodig hebben kunnen blijven rekenen op onze steun.

Op economisch gebied willen we pleiten voor een tolvrije Westerscheldetunnel,

omdat de mensen in Zeeuws-Vlaanderen anders moeilijk zonder te betalen naar de rest van Nederland kunnen komen.

Er zijn natuurlijk nog tal van andere punten in ons beleidsprogramma, die u kunt vinden in de volgende hoofdstukken, waar we wat uitvoeriger op de materie ingaan.

Maar laat ons eerlijk zijn, als we als mens in onze omgeving gezond en gelukkig kunnen zijn, iets over hebben voor elkaar, waar het goed wonen werken en recreëren is, dan hebben we het met zijn allen goed.

Samenwerken met de inwoners van Hulst daar doen we het voor.

Luid en duidelijk zoals u het van ons gewend bent.

Ik hoop op 21 maart 2018 weer op uw steun te mogen rekenen!

Diana van Damme, lijsttrekker

https://hulst.pvda.nl/nieuws/kandidatenlijst-gemeenteraadsverkiezingen-2018/

Verkiezingsprogramma 2018-2022