Veiligheid

De PvdA-Hulst wil een transparant jaarlijks rapport van controles van onze risicobedrijven. Wijkagent. Al vele jaren vragen we om meer zichtbaarheid van de wijkpolitie. Graag op de fiets of op scooter zodat men makkelijk aanspreekbaar is. Wij willen nadrukkelijk behoud van ons politiebureau. Ook in Hulst worden er vanuit woonhuizen en op straat drugs verhandeld. Onderzoek naar de deelname in de legalisering van de teelt en handel zou veel criminaliteit kunnen voorkomen.

Cameratoezicht.
Uitgaan in Hulst moet veilig zijn. Cameratoezicht, handhaving van toegangs-verboden voor raddraaiers moeten er voor zorgen dat we met plezier in Hulst kunnen vertoeven.

Kerncentrales.
De Belgische kerncentrales komen te vaak negatief in het nieuws. Laten we België helpen met het opstarten van alternatieve energieopwekking zodat de kerncentrales op zo kort mogelijke termijn gesloten kunnen worden.

Onder veiligheid verstaan we ook een goed netwerk van huisartsen, apotheken en behoud van een goed uitgeruste brandweer en ambulancepost.