Werk & inkomen

Werk is belangrijk. Werk betekent niet alleen inkomen maar ook sociaal gezien “ergens bij horen”, gewaardeerd worden. Met name voor onze inwoners die niet zo eenvoudig in te passen zijn bij de reguliere werkgevers moet Dethon behouden blijven. Wel met de nadruk op een goede beloning voor het uitgevoerde werk. De komende jaren zal ook in de gemeente Hulst een gebrek zijn aan arbeidskrachten. Niet in de laatste plaats in de technische vakken. Hierbij willen we met nadruk onze inburgeraars bij betrekken. Snel aan het werk is het doel. Goed voor deze doelgroepen goed voor de economie

Grensoverschrijdende arbeid.
Maar ook bij grote bedrijven in de Kanaalzone en Antwerpen wordt geroepen om hoog opgeleiden. Wat zou het mooi zijn dat wij onze jongeren die elders gaan studeren, terug naar Hulst kunnen krijgen voor een mooie job in de omgeving Hulst met bijpassende huisvesting. Zo kunnen we vergrijzing een halt toeroepen. We blijven ijveren voor een veel makkelijker en toegankelijker systeem van grensarbeid als het belasting en premies betreft. Weg met die papieren rompslomp,.

Wij hebben onze jongeren nodig en de PvdA-Hulst draagt ze een warm hart toe. Kom maar op!

Maar ook bij grote bedrijven in de Kanaalzone en Antwerpen wordt geroepen om hoog opgeleiden. Wat zou het mooi zijn dat wij onze jongeren die elders gaan studeren, terug naar Hulst kunnen krijgen voor een mooie job in de omgeving Hulst met bijpassende huisvesting. Zo kunnen we vergrijzing een halt toeroepen. We blijven ijveren voor een veel makkelijker en toegankelijker systeem van grensarbeid als het belasting en premies betreft. Weg met die papieren rompslomp,.

Wij hebben onze jongeren nodig en de PvdA-Hulst draagt ze een warm hart toe. Kom maar op!