Door Ron de Kort op 21 februari 2017

Vertalingen informatie over de haltetaxi

De informatie op de website van de provincie Zeeland is niet alleen voor velen onbekend, maar ook voor velen die er van gebruik willen maken, weinig of niet te begrijpen. Het is namelijk alleen beschikbaar in het Nederlands.
De meeste statushouders hebben geen vervoer anders dan een fiets en zijn vaak in avonden en weekends aangewezen op de haltetaxi of actieve vrijwilligers.
Daarom is vanuit de actieve werkgroep in Vogelwaarde door oud-Statenlid Ron de Kort de PvdA-statenfractie benaderd en is er gevraagd of een vertaling in het Arabisch (oa Syrië) en Tigrinya (Eritrea)gemaakt zou kunnen worden. Met deze vertalingen worden vrijwel alle statushouders voorzien van begrijpelijke informatie over de haltetaxi. De gedeputeerde Harry van der Maas reageerde snel en adequaat met een opdracht richting ambtenaren om hier voor te zorgen.
Hoewel de werkgroep in Vogelwaarde altijd klaarstaat voor de statushouders in Vogelwaarde zijn ze wel voor zelfredzaamheid. Als men het zelf kan, dan moet men het zelf doen.
Info over haltaxi Zeeland
Facebook van werkgroep

Ron de Kort

Ron de Kort

Lid commissie ABZ / Plvv lid commissie Middelen Voor vragen of contact: ron@rondekort.nl / 06-81166808 (ook WhatsApp) Samen werken Meer dan ooit doet het er toe wie er straks beslissingen neemt in onze gemeente. Als geboren Snissenaer en al vele jaren woonachtig in Vogelwaarde, wil ik daarom meedenken en meebeslissen, me sterk maken om alle

Meer over Ron de Kort