Door Frank Smits op 3 februari 2017

Horecageweld in commissie ABZ 6/2/17

Hieronder de PvdA-bijdrage in de commissie ABZ van maandag 6 februari 2017 in de discussie over de onrust in de weekends in het centrum van Hulst.

De gemeente Hulst wil graag een sfeer van ontspanning en gezelligheid uitstralen.
Dat het zo af en toe fout gaat in en om de horeca aangelegenheden is van alle tijden.
Zolang het bij kleine incidenten blijft die slechts zelden voorkomen is er betrekkelijk weinig aan de hand.
De laatste jaren zien we in het centrum van Hulst een beeld ontstaan van frequentere ongeregeldheden die qua schaalgrootte ook nog lijken toe te nemen. Verder klagen buurtbewoners al lange tijd over nachtelijk overlast.
Na een brede en stevige discussie heeft de raad in 2016 besloten geen sluitingstijd in te stellen voor de horeca in het centrum van Hulst. Echter, hieraan waren wel stevige voorwaarden verbonden die de horeca ook heeft ondertekend op 11 mei 2016. Na de laatste massale vechtpartij werd duidelijk dat een aantal horecazaken zich vrijwel niets van deze voorwaarden heeft aangetrokken. Een schandelijke zaak die het vertrouwen ernstig schaadt.
Er is weinig terechtgekomen van het plaatsen van camera’s, het convenant veilig uitgaan= melden van ongeregeldheden bij de politie en het elkaar als horeca informeren via een groepsapp.

Sterker nog de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, laat bij monde van hun voorzitter B. Picavet weten dat de gemeente/politie/ justitie moet zorgen voor een gebiedsverbod voor raddraaiers.
De PvdA vindt deze reactie ver onder de maat. Wederom wentelt de horeca de verantwoordelijkheid af op de gemeente. Zijn bond had toezicht moeten uitoefenen op de horeca-exploitanten en hen stevig aanspreken op het nakomen van de overeengekomen verplichtingen. De bond had ook zelf al bij de gemeente kunnen melden dat een aantal horeca-aangelegenheden zich niet hield aan de afspraken.
Wat de PvdA betreft is de maat nu vol en mag geëist worden dat binnen 6 weken aan alle voorwaarden wordt voldaan. Als het kan mogen deze eisen ook opgenomen worden in de APV. Een evaluatie in het najaar zal duidelijk maken of e.e.a. effect heeft. Zo niet dan komt het onderwerp sluitingstijd weer op de agenda.

Frank Smits

Frank Smits

Frank Smits

franksmits@zeelandnet.nl of 06-31780194  “In de komende  raadsperiode zal de gemeente Hulst een groot pakket regelgeving over jeugdzorg,  ouderenzorg, veranderingen in de sociale werkvoorziening op goede wijze uit moeten gaan voeren in plaats van het Rijk. Als PvdA-raadslid is het uitgangspunt om zorg te dagen voor diegenen die ongewild tussen de vaak taaie regelgeving  vermorzeld dreigen

Meer over Frank Smits